Diktemetingen door ultrasoon NDO

Een Confined Space drone inspectie bevat een ultrasoon NDT inspectie en een visuele inspectie, gecombineerd met 3D-laser scanning. Dit resulteert in een volledige EEMUA-159 of API-653 inspectierapport.