3-D model

Fotogrammetrie en 3D laserscanning technologieën zijn het startpunt voor vernieuwende technische projecten. Deze technologieën vernieuwen de manier waarop gebouwen en infrastructuur worden ontworpen, beheerd en gebouwd.