Deelname Industriële Robotica Innovatie IRI

Het project wordt gerealiseerd binnen het ecosysteem van het Kennis- en Innovatienetwerk “Maintenance Procesindustrie”. Het behelst het verder ontwikkelen van een 3-tal inspectie robots. Hierdoor wordt er een belangrijke stap gezet in het veiliger en efficiënter maken van het proces van inspecteren van industriële installaties. Daar inspectie in de Procesindustrie een sleutelactiviteit is, wordt er een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de prestatie (milieu, grondstoffen, energie) van de direct betrokken Zeeuwse Industriële bedrijven.

Dit project wordt gefinancierd als onderdeel van de reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie:Terra Inspectioneering uit Vlissingen leidt en realiseert inspectie projecten door middel van innovatieve inzet van specifiek op de klantbehoefte ontwikkelde robotica, video-inspecties en 3D modellering ten behoeve van de procesindustrie en specifiek Oil en Gas-, de Power-, Chemical en Food & Beverage industrieën. Terra Inspectioneering heeft reeds twee internationale patenten op haar UT drones technologie verkregen.

Werkpakket: Autonome Drone

Rol in het project:
Terra Inspectioneering zet zich in, in het autonoom laten vliegen van drones in een besloten ruimte.

Zie voor meer informatie: https://www.kicmpi.com/industriele-robotica-innovatie-iri