Deelname SMART MAINTENANCE LABS

Terra Inspectioneering is deelnemer aan het project Smart Maintenance LabsHet project Smart Maintenance Labs heeft als doelstelling het realiseren van een nieuw en open innovatiesysteem waarin tastbare Maintenance 4.0 toepassingen ontwikkeld en getest worden die de industrie veiliger, duurzamer en betrouwbaarder maken. Zo draagt dit innovatiesysteem bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de regionale industrie.

In Zuidwest-Nederland biedt de chemische industrie aan circa 35.000 mensen werk. Daarmee is het een belangrijke motor van de regionale economie. Deze industrie wordt gedomineerd door multinationale ondernemingen, die in de laatste decennia grote stappen hebben gezet om efficiënter en veiliger te werken. Door deze focus op hun core business, namelijk het produceren van chemicaliën, is er vaak weinig ruimte voor vernieuwing en innovatie op secundaire processen zoals onderhoud.

Tegelijkertijd is er het besef dat er continue innovatie nodig is om de concurrentiepositie van de industrie op peil te houden, waarbij het onderwerp digitalisering – waaronder robotisering – hoog op de agenda staat. MKB-ondernemingen ontwikkelen bij uitstek innovatieve producten en diensten, maar hebben het vaak lastig om hun toepassingen ook fysiek toe te kunnen passen bij de grote multinationale asset owners, door strenge interne regels voor wijzigingen en in/aankoop beleid van de grote bedrijven.

Het project Smart Maintenance Labs slaat de brug tussen de behoefte naar gevalideerde innovaties op het gebied van Maintenance 4.0 in de industrie enerzijds, en innovatieve MKB ondernemers anderzijds.

Zie voor meer info https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/smart-maintenance-labs/