Oplevering 80.000 m3 K1 voor Odfjell

Op 31 december 2014 is er voor Odfjell 80.000 m3 aan K1 faciliteit ter beschikking gekomen voortkomende uit het compliance projectteam van RoNik.